Публічна оферта. Угода користувача. Правила користування сайтом.

Дійсні Правила користування сайтом woman-in-book.com (далі – Договір або Правила або Угода) розроблені відповідно до чинного законодавства України та визначають взаємні права та обов'язки власника та адміністрації сайту (далі – Адміністрація сайту), користувачів та відвідувачів сайту, третіх осіб, які взаємодіють із сайтом (далі – Користувачі).

Дійсні Правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем та Адміністрацією сайту, предметом якої є надання Адміністрацією сайту Користувачеві послуг із використання сайту та його сервісів. Ці Правила регулюють відносини Сторін та розглядаються як чинні до скасування або зміни Адміністратором. Ці правила є публічним договором (публічною офертою), відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України. Реєстрація Користувача на сайті означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цих Правил, тобто. є акцептом (згодою). Такий акцепт вважається даним відповідно до ст. 641 ст. 642 і гол. 63 Цивільного кодексу України. Крім того, Правила включають згоду Користувача на обробку персональних даних, а також на прийняття умов «Політики конфіденційності» Адміністратора. Сторонами цієї угоди є Адміністратор та Користувач, далі спільно звані Сторони.

Відносини Споживача та Адміністратора регулюються цими Правилами, Цивільним Кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про захист персональних даних» та іншими законами та підзаконними нормативними актами, що діють в Україні. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитись із цими Правилами до моменту реєстрації на сайті. Погоджуючись із цими Правилами, Користувач приймає всі передбачені ними умови та погоджується з обмеженнями, що накладаються на нього у зв'язку з такою згодою. Ця Угода набирає чинності з моменту вираження Користувачем своєї згоди з її умовами шляхом натискання кнопки «Зареєструватися» (акцепту), а до моменту реєстрації – шляхом входу на сайт.

Умови цих Правил регулюють порядок користування усіма Сервісами сайту, що існують на момент реєстрації Користувача, а також Сервісами, які будуть створені в майбутньому або модифіковані (змінені). Невід'ємними частинами цих Правил та обов'язковими для Сторін є документи та інформація, розміщені Адміністратором у розділах сайту та регулюючі умови надання окремих Сервісів сайту. Адміністратор має право в будь-який час, без попереднього повідомлення Користувача змінити будь-які умови користування сайтом, без попереднього повідомлення Користувача, доповнити правила користування сайтом новими умовами, вимогами тощо, такі зміни набирають чинності для Користувача та Адміністратора з дати їх опублікування на сайті Ці Правила також знаходяться у відкритому доступі на сайті та доступні для перегляду у будь-який час без здійснення реєстрації.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Визначення:

1.1. Власник сайту, Адміністратор – ФОП Малицька Ірина Олександрівна, ЄДРПОУ 2854412804, УСН, 2 група, юридична адреса: 08362, Україна, Київська область, Бориспільський район, село Старе, вул. Молодіжна 19, телефон: +38-098-699-79-09, e-mail: admin@woman-in-book.com, що є власником сайту woman-in-book.com.

1.2. Сайт – сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, доступ до якої забезпечується за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет» (далі – мережа «Інтернет») на доменне ім'я woman-in-book.com.

1.3. Реєстрація – процедура внесення Користувачем своїх персональних даних у спеціальну форму на сайті.

1.4. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної, або визначається фізичній особі (суб'єкт персональних даних). (включаючи, але не обмежуючись: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, контактний телефон, адреса електронної пошти) та добровільно та усвідомлено надана Користувачем при реєстрації, та необхідна для доступу Користувача до сервісів сайту, придбання Товарів, акцій тощо.

1.5. Логін – унікальне символьне ім'я облікового запису Користувача, що забезпечує доступ до Сервісів сайту та Особистого кабінету.

1.6. Пароль – особистий унікальний ідентифікатор Користувача на сайті, що забезпечує доступ до Сервісів сайту. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності свого пароля. Користувач несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки у разі передачі коду доступу, а також облікових даних Особистого кабінету третім особам.

1.7. Сервіси сайту – інтерфейс сайту з визначеним набором інструментів для користування сайтом (наприклад, «особистий кабінет»).

1.8. Правила – умови та порядок користування сайтом, Сервісами сайту, порядок обробки персональних даних Користувача та інші умови.

1.9. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, що самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними.

1.10. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.11. Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певному особі чи певному колу осіб.

1.12. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних).

1.13. Знищення персональних даних – дії, внаслідок яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.14. Інформаційна система персональних даних – сукупність що містяться в базах даних персональних даних та забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів.

1.15. Інтернет-магазин woman-in-book.com (далі за текстом – Інтернет-магазин або «сайт») – сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, доступ до якої забезпечується за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет» (далі – мережа Інтернет) за доменним ім'ям: woman-in-book.com.

1.16. Користувач – будь-яка фізична особа (або представник юридичної особи), яка добровільно пройшла реєстрацію та отримала унікальний пароль для користування персоналізованими сервісами сайту, а також для здійснення покупок з каталогу woman-in-book.com на сайті шляхом оформлення Замовлень.

1.17. Товар – книги, аудіокниги, електронні книги та інша продукція, представлена в каталозі Інтернет-магазину.

1.18. Замовлення – здійснення Покупцем дій, спрямованих на укладання ним договору купівлі-продажу Товарів на сайті (переміщення товарів у кошик, проставлення електронного підпису на договорах, оплата тощо), надання послуг доставки Товарів, оплата Товарів, засобами, передбаченими на сайт. Заявка Користувача на придбання Товару з каталогу woman-in-book.com, оформлена через переміщення інформації про Товар до «Кошика» та вказівки іншої інформації в електронній формі на сайті самим Користувачем (спосіб оплати, спосіб доставки та інше). Підтвердженням факту оформлення Замовлення є надання йому унікального ідентифікаційного номера. Оформлення Замовлення на сайті означає згоду Користувача з усіма суттєвими умовами надання послуг доставки Товарів та/або суттєвими умовами продажу Товару, а також цими Правилами.

1.19. Продаж товарів дистанційним способом – продаж товару за договором роздрібної купівлі-продажу, що укладається на підставі ознайомлення користувача із запропонованим woman-in-book.com описом товару, що міститься в каталозі Інтернет-магазину та оформленням Замовлення.

1.20. Покупець – зареєстрований Користувач сайту, громадянин або юридична особа, яка має намір замовити або придбати або замовляє, купує або використовує товари (роботи, послуги) виключно для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

1.21. Акція (Рекламна акція) – спеціально організований захід, який має на меті підвищення обсягу продажу. Цілями рекламної акції можуть бути і такі мотиви як затвердження позицій на ринку або залучення уваги цільової аудиторії, соціальні та загальнокорисні цілі.

1.22. Договір купівлі-продажу (Договір роздрібної купівлі-продажу) – угода, через яку продавець Адміністратор, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати Покупцю (Користувачеві) Товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а Покупець зобов'язаний такий товар прийняти та сплатити.

1.24. Підпис Покупця – символ згоди у визначеному Адміністратором вікні на сайті означає, що Покупець простовив свій простий електронний підпис на зазначеному документі, ознайомлений із змістом документа та приймає на себе права та обов'язки, зазначені у документі та готовий нести відповідальність на порушення зазначених документів.

2. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ.

2.1. З метою використання Сервісів сайту Користувач добровільно проходить процедуру реєстрації на сайті та надає достовірну та повну інформацію з питань, які пропонує Адміністратор при Реєстрації.

2.2. Користувач несе відповідальність за достовірність та актуальність наданої при реєстрації інформації.

2.3. Не допускається реєстрація на сайті осіб, які не досягли 18 років, а також осіб, визнаних обмежено дієздатними чи недієздатними. Рекомендуємо утриматися від Реєстрації та доступу до Сервісів сайту, або реєструватися на сайті лише за згодою своїх законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

2.4. УВАГА! На сайті може бути розміщена інформація, не призначена для осіб, які не досягли 18 років. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які наслідки, викликані реєстрацією на сайті неповнолітніх осіб без згоди їх законних представників та/або надання неправдивої інформації Користувачем сайту про схвалення та/або досягнення відповідного віку.

2.5. У процесі реєстрації Користувач самостійно визначає Логін та Пароль. Адміністратор має право заборонити використання певних, зокрема, некоректних та образливих, логінів та/або вилучити їх із звернення.

2.6. Після проходження всіх етапів реєстрації на сайті, створюється обліковий запис Користувача («аккаунт») та Користувач має право використовувати вказаний ним Логін та Пароль для ідентифікації на сайті та доступу до Сервісів сайту.

2.7. Користувач несе відповідальність за всі дії, що здійснюються на сайті, з використанням свого пароля і зобов'язується не передавати свої Логін та Пароль третім особам. Відповідальність за збереження Логіна та Пароля лежить на Користувачі.

2.8. Користувач зобов'язується здійснювати безпечне завершення роботи під своїм Паролем (кнопка «Вихід») після кожної сесії роботи з Сервісами сайту.

2.9. Користувач погоджується з тим, що Адміністратор має право заблокувати та/або видалити обліковий запис або припинити дію облікового запису щодо будь-яких Сервісів сайту при порушенні Користувачем умов цієї Угоди без попереднього повідомлення. У випадку, якщо Адміністратор заблокує обліковий запис у разі порушення Користувачем цієї Угоди, Користувач не має права створювати інший обліковий запис без спеціального дозволу Адміністратора.

2.10. Користувач має право в будь-який момент вимагати від Адміністратора видалення та/або блокування свого облікового запису на сайті шляхом надсилання відповідної вимоги на адресу електронної пошти Адміністратора: admin@woman-in-book.com.

2.11. Користувач має право додавати як «аватар» будь-які зображення, на які Користувач має відповідні інтелектуальні права. Користувач зобов'язується не додавати зображення інших осіб без їхньої згоди; зображення, що містять рекламу товарів (послуг/робіт), що мають непристойний, образливий, вульгарний, шкідливий, загрозливий, наклепницький, хибний чи порнографічний характер, що порушують законодавство України.

2.12. З метою придбання Товару з каталогу Інтернет-магазину та інших цілях, Користувач добровільно проходить процедуру реєстрації на сайті та надає достовірну та повну інформацію з питань, які пропонує Адміністратор при Реєстрації. Вказана Користувачем інформація (персональні дані) необхідна для виконання зобов'язань з боку за договором роздрібної купівлі-продажу Товару дистанційним способом щодо товару, що купується Користувачем, забезпечення роботи Сервісів сайту.

2.13. Публічний договір та політики, розміщені на сайті, вважаються укладеними з моменту акцепту Договорів Користувачем. Акцептом є проставлення відповідного знака згоди на прийняття умов відповідного Договору у встановленому місці, після ознайомлення з умовами Договору, а також будь-якими діями Користувача в Особистому кабінеті, на сайті з виконання зазначених у Договорі умов (наприклад, створенням або направленням заявки, оплата тощо). Акцепт Договору означає беззастережне прийняття всіх його умов без будь-яких вилучень чи обмежень. Договір, вчинений Користувачем через дії в Особистому кабінеті, на сайті, визнається досконалими у простій письмовій формі. Адміністратор має право в будь-який час змінити умови Договорів, будь-яких умов користування сайтом та виконання Договорів, шляхом розміщення нових умов, або Договору на сайті, про що Користувач попереджений та з чим погоджується. Зміни набирають чинності з дати, яка настає за датою їх розміщення на сайті.

3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

3.1. Адміністратор дбає про конфіденційність інформації Користувачів і вживає достатніх заходів для запобігання витоку особистої інформації Користувачів при зборі та використанні наданої користувачами інформації.

3.2. Користувач, як суб'єкт персональних даних, приймаючи ці Правила користування сайтом, надає свої персональні дані та дає згоду на їх обробку вільно, своєю волею та у своєму інтересі безстроково. Згода на обробку персональних даних є конкретною, поінформованою та свідомою. Користувач ознайомлений та згоден з тим, що його реєстрація на сайті підтверджує факт згоди на обробку всіх переданих персональних даних для цілей користування цим сайтом та отримання інформаційних та рекламних повідомлень тощо). Натискання кнопки «Реєстрація» дорівнює особистому підпису суб'єкта персональних даних, про що Користувач попереджений і з чим згоден. Користувач несе повну відповідальність за надання недостовірних даних.

3.3. Користувач ознайомлений з тим, що Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб'єктом персональних даних у порядку, передбаченому цими Правилами.

3.4. Мета обробки персональних даних – можливість бути Користувачем сайту, здійснювати покупки Товарів на сайті, отримувати інформаційні, рекламні повідомлення, обмін думками, спілкування з іншими користувачами сайту, залишення рецензій та відгуків, а також інші цілі, передбачені цими Правилами.

3.5. Користувач дає згоду на обробку всього переліку персональних даних: ПІБ, дата народження, адреса проживання/знаходження, телефон, адреса електронної пошти, підлога та інші дані, які Користувач розміщує на сайті під час реєстрації; Користувач згоден на отримання на електронну пошту, вказану при реєстрації на сайті, від Адміністратора та/або уповноважених ним третіх осіб інформаційних, сервісних повідомлень, рекламних, текстових повідомлень з інформацією про новини, новинки, акції тощо, які проводяться Адміністратором сайту або третіми особами. Користувач має право в будь-який час відмовитися від отримання вказаних у цьому пункті повідомлень, надіславши відповідну вимогу на адресу електронної пошти Адміністратора: admin@woman-in-book.com. У вимозі мають бути зазначені такі відомості: Ім'я, Прізвище, адресу електронної пошти. Адміністратор зобов'язаний знищити персональні дані у строк, що не перевищує тридцяти днів з дати надходження вказаного відгуку від Користувача. Обліковий запис та дані Користувача видаляються Адміністратором без можливості відновлення.

3.6. У разі недієздатності суб'єкта персональних даних згоду на опрацювання його персональних даних дає законний представник суб'єкта персональних даних. (Батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники).

3.7. Користувач згоден на обробку Адміністратором протягом невизначеного терміну Персональних даних (в тому числі, що здійснюється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів), включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), включаючи передачу, знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональних даних з метою надання можливості використання сервісів сайту, участі в програмах/акціях Адміністратора, отримання повідомлень (рекламних, інформаційних), передбачених цими Правилами. Адміністратор зобов'язується не передавати отриману від Користувача інформацію про персональні дані третім особам. Не вважається порушенням надання Адміністратором інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Адміністратором, для виконання зобов'язань перед Користувачем за цими Правилами.

3.8. Користувач має право у будь-який момент вимагати від Адміністратора видалення своїх персональних даних шляхом надсилання відповідної вимоги на адресу електронної пошти Адміністратора: admin@woman-in-book.com. У вимозі мають бути зазначені такі відомості: Ім'я, Прізвище, логін, адресу електронної пошти. Адміністратор зобов'язаний знищити персональні дані та видалити обліковий запис у строк, що не перевищує тридцяти днів з дати надходження зазначеної вимоги від Користувача. Обліковий запис та дані Користувача видаляються Адміністратором без можливості відновлення.

3.9. Користувач підтверджує, що реєстрацію здійснено та реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) вказані ним добровільно. Дані, зазначені при реєстрації, у тому числі персональні передаються в електронній формі за відкритими каналами зв'язку мережі «Інтернет» з метою виконання умов цієї Угоди, укладених договорів та з цією ж метою можуть бути передані третім особам; Персональні дані можуть бути передані третім особам з метою виконання зобов'язань перед Користувачем на підставі укладених з ним договорів, угод, цих Правил, у тому числі особам, які здійснюють доставку, видачу комплектацію Замовлень Покупця; банку, що здійснює транзакції щодо оплати оформлених на сайті Замовлень.

3.10. Персональні дані можуть бути використані з метою просування (реклами) товарів та послуг сайту шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою каналів зв'язку відповідно до положень Закону України «Про рекламу» шляхом розсилки електронних листів/push-повідомлень, які Адміністратор може надіслати. Покупцю; повідомлень (SMS) на телефонний номер, вказаний Покупцем, а також дзвінка з пропозицією оцінити якість роботи сайту на номер, вказаний Користувачем.

4. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Користувач зобов'язується не розміщувати на сайті, не розповсюджувати, не зберігати, не передавати в будь-якій формі (включаючи, але не обмежуючись, у формі текстового повідомлення, вкладеного файлу будь-якого формату, посилання на розміщення в мережі) матеріали, у тому числі зображення, відео- , аудіо- файли та інші, (далі іменовані – Контент або Матеріали), які:

4.1.1. носять непристойний, образливий, вульгарний, шкідливий, загрозливий, наклепницький, хибний чи порнографічний характер, порушують законодавство України;

4.1.2. ображають честь та гідність, права та законні інтереси третіх осіб, сприяють розпалюванню релігійної, расової, етнічної чи міжнаціональної ворожнечі, містять елементи насильства, закликають до порушення чинного законодавства України;

4.1.3. порушують права Адміністратора або третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності та кошти індивідуалізації (у тому числі авторські, суміжні, патентні тощо);

4.1.4. порушують права неповнолітніх осіб;

4.1.5. сприяють виникненню інтересу до поширення наркотиків, зброї та боєприпасів, до здійснення терористичної, протиправної та нацистської діяльності;

4.1.6. містять не дозволену до розголошення інформацію (інформацію, що становить державну таємницю, персональні дані третіх осіб, інформацію, заборонену до розголошення через договірні або фідуціарні відносини Користувача тощо);

4.1.7. спрямовані проти інших Користувачів;

4.1.8. містять програмні віруси чи інші комп'ютерні коди, програми, файли, створені задля порушення функціональності будь-якого комп'ютерного чи телекомунікаційного устаткування, їх частин, зокрема серверів та інших компонентів мережевий інфраструктури та програмного забезпечення. Пересилання шкідливих програм заборонено будь-якому вигляді, зокрема у вигляді повного програмного коду, чи його частини, окремих файлів будь-яких форматів, і навіть посилань їх розміщення у мережі;

4.1.9. містять несанкціоновану з Адміністратором рекламну інформацію, спам, флуд, «листи щастя», схеми багаторівневого маркетингу, способи заробітку в Інтернеті (у тому числі з використанням e-mail), інформацію, що провокує «ланцюгову реакцію» в розсилці повідомлень одержувачами та іншу аналогічну інформацію , містять ненормативну лексику;

4.1.10. спрямовані на штучне збільшення рейтингу свого або інших Користувачів;

4.1.11. будь-які інші матеріали, розповсюдження, розкриття або інше використання яких заборонено або обмежено в силу закону, договору або з інших підстав.

4.2. Користувач зобов'язується не використовувати послуги сайту з метою:

4.2.1. розміщення Контенту, що є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та/або дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та/або образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади;

4.2.2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території України;

4.2.3. порушення прав неповнолітніх осіб та/або заподіяння їм шкоди у будь-якій формі;

4.2.4. обмеження прав меншин;

4.2.5. видачі себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Адміністратора, якщо такою не є;

4.2.6. розміщення Контенту, який Користувач не має права публікувати через законодавство України або умови договору;

4.2.7. розміщення Контенту, що містить патент, товарний знак, фірмове найменування та інші результати інтелектуальної діяльності, що належать третім особам;

4.2.8. розміщення невирішеної Адміністратором рекламної інформації та/або спаму;

4.2.9. збору та обробки персональних даних, інформації про приватне життя будь-яких осіб;

4.2.10. порушення нормальної роботи сайту;

4.2.11. порушення українських чи міжнародних норм права;

4.2.12. підключення та використання будь-якого програмного забезпечення, призначеного для злому або агрегації особистих даних інших Користувачів, включаючи логіни, паролі тощо, а також для проведення автоматичного масового розсилання будь-якого змісту;

4.2.13. введення Адміністратора та/або третіх осіб в оману шляхом присвоєння собі чужого імені та навмисної публікації, надсилання повідомлень або іншого протиправного способу використання привласненого імені, заподіяння збитків Адміністратору та/або третім особам.

4.3. Користувач зобов'язується не використовувати на сервісах сайту лайливих, непристойних і образливих слів, порівнянь і виразів, у тому числі щодо статі, раси, національності, професії, соціальної категорії, віку, мови людей, а також щодо організацій, органів влади, офіційних державних символів (прапорів, гербів, гімнів), релігійних символів, об'єктів культурної спадщини (пам'ятників історії та культури).

4.4. Користувач несе повну відповідальність за зміст та відповідність нормам українського та міжнародного законодавства всіх розміщених ним на сайті Матеріалів, включаючи всі тексти, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео тощо.

4.5. Користувач несе повну відповідальність за відповідність способів використання ним Матеріалів інших Користувачів та іншої інформації, представленої на Сервісі, нормам українського або міжнародного права (у тому числі, не обмежуючись, нормам права про інтелектуальну власність та захист інформації).

4.6. Користувач несе повну відповідальність за збереження свого облікового запису (логіну та паролю), а також за всі дії, вчинені під своїм обліковим записом.

4.7. Користувач не має права відтворювати, копіювати або переробляти (модифікувати) Сервіси сайту, а також використовувати будь-які їх частини з комерційною метою.

4.8. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора про будь-який випадок несанкціонованого доступу до пароля, про порушення безпеки особистого кабінету Користувача на сайті.

4.9. Користувач зобов'язаний сплатити та прийняти Товари, придбані на сайті. Зобов'язання Адміністратора з передачі Товару вважаються виконаними в момент фактичної передачі Товару Користувачеві або третій особі, зазначеній Користувачем та підписання ним товаросупровідних документів. Користувач або третя особа зобов'язані оглянути Товар у момент його приймання – передачі, претензії з видимих недоліків Товару (у тому числі механічних пошкоджень) не приймаються після підписання Покупцем документів, що підтверджують приймання Товару без претензій до якості, кількості, зовнішнього вигляду.

4.10. Претензії до якості Товару приймаються відповідно до закону України про «Захист прав споживачів». При прийнятті цих Правил, Користувач ознайомився із зазначеними у цьому пункті документами.

4.11. Користувач ознайомлений та погоджується з умовами повернення Товару, придбаного дистанційним способом.

4.12. Користувач підтверджує, що йому як Споживачу було надано вчасно всю необхідну та достовірну інформацію про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх правильного вибору Товару на сайті відповідно до закону України «Про захист прав споживачів».

4.13. Наслідки продажу Товару неналежної якості дистанційним способом продажу товару встановлено положеннями Закону України «Про захист споживачів».

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Адміністратор рекомендує Користувачеві:

5.1.1. Не використовувати простих паролів: збігаються з Логіном, 123456, asdfgh, qwerty, що збігаються з датою народження Користувача, або близьких йому осіб, родичів, значущих дат (наприклад, дата весілля), номерів банківських карток, номерів банківських рахунків, паролів до банківських карток, банківським осередкам тощо. Рекомендовано використовувати пароль, що містить одночасно літери в обох регістрах (великі та маленькі) та цифри;

5.1.2. Заповнити анкету в особистому кабінеті Користувача для отримання інформації, що відповідає інтересам Користувача;

5.1.3. Вказувати адресу електронної пошти, яку Користувач регулярно використовує для швидкого відновлення забутого пароля.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН

6.1. Адміністратор має право змінити умови цієї Угоди у будь-який час в односторонньому позасудовому порядку без повідомлення Користувачів та розмістити на сайті Угоду зі змінами, що набрали чинності. Користувач зобов'язується самостійно відстежувати внесені зміни. У разі незгоди зі змінами Користувач має право відповідно до ст. 3.4 цих Правил вимагати видалити свої Персональні дані.

6.2. Користувач у разі незгоди з внесеними змінами має право вимагати видалити свій Акаунт та персональні дані, надіславши відповідну вимогу на адресу електронної пошти Адміністратора: admin@woman-in-book.com. У вимозі мають бути зазначені такі відомості: Ім'я, Прізвище, логін, адресу електронної пошти. Адміністратор зобов'язаний знищити персональні дані та видалити обліковий запис у строк, що не перевищує тридцяти днів з дати надходження зазначеної вимоги від Користувача. Обліковий запис та дані Користувача видаляються Адміністратором без можливості відновлення.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ АККАУНТУ

7.1. Якщо Користувач порушує будь-які положення цієї Угоди або іншим чином створює несприятливі правові наслідки для Адміністратора, останній має право частково (конкретну посаду/публікацію) або повністю заборонити використання сайту для Користувача шляхом блокування облікового запису. Користувач повідомляє про це електронною поштою при отриманні доступу до свого облікового запису.

7.2. Користувач має право звернутися зі скаргою щодо блокування/видалення облікового запису з адреси електронної пошти, вказаної Користувачем під час реєстрації на сайті за адресою електронної пошти Адміністратора: admin@woman-in-book.com. У разі позитивного рішення Адміністратор зніме блокування облікового запису протягом 5 робочих днів. Якщо Адміністратор вирішить не знімати блокування, відповідь Користувачеві не надсилається.

7.3. З моменту блокування облікового запису Користувача знаходиться в заблокованому стані і всі дані про Користувача та створений ним Контент зберігаються Адміністратором для можливості відновлення облікового запису Користувача шляхом проходження процедури відновлення раніше заблокованого облікового запису, але не більше 30 днів.

7.4. Умови цієї угоди втрачають чинність щодо Користувача з моменту повного видалення облікового запису Користувача та всієї інформації про нього, створеного та/або розміщеного ним Контенту на сайті на вимогу Користувача або за рішенням Адміністратора.

8. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності між Адміністратором сайту та Користувачами будуть вирішуватись шляхом переговорів, на основі цієї Угоди та законодавства України.

8.2. До передачі спору до суду, Сторони зобов'язані дотримуватися претензійного порядку вирішення спорів. Строк відповіді на претензію становить 15 (п'ятнадцять) робочих днів із моменту її отримання.

8.3. Усі суперечки, не дозволені у процесі переговорів, передаються до суду відповідно до чинного законодавства України.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТОРА

9.1. Сервіси сайту надаються за принципом «як є», тобто. без будь-яких гарантій.

9.2. Адміністратор не має можливості перевіряти достовірність усієї інформації, розміщеної Користувачами на сайті, та не несе відповідальності за це.

9.3. Адміністратор не несе відповідальності за правильність заповнення Користувачами фільтрів пошуку.

9.4. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами. Адміністратор не відшкодовує збитки Користувача або третіх осіб, включаючи втрачену вигоду, втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, спричинені незаконним використанням сайту та розміщеними на ньому Матеріалами, до яких Користувачі або інші особи отримали доступ за допомогою сайту.